Mājas | Eko pārtika | Bioloģiskā lauksaimniecība?
Šobrīd tiešsaitē ir 22 viesi 
Bioloģiskā lauksaimniecība? Drukāt E-pasts:
Uzturs - Eko pārtika
Pavisam vienkārši - bioloģiskā lauksaimniecība ir lauksaimniecības sistēma, kas tiecas apgādāt patērētāju ar svaigu, garšīgu un īstu pārtiku, respektējot dabiskās ekosistēmas.

Pamatprincipi

Lai to sasniegtu, bioloģiskā lauksaimniecība balstās uz vairākiem mērķiem un principiem, ievērojot vispārpieņemtu praksi, kas radīta, lai samazinātu cilvēka ietekmi uz vidi, vienlaikus nodrošinot pēc iespējas dabiskāku lauksaimniecības sistēmas darbību.

Tipiska bioloģiskās lauksaimniecības prakse ietver:

 • Daudzveidīga augseka ir pamatnosacījums saimniecībā pieejamo resursu efektīvai lietošanai;
 • Ļoti stingri ierobežojumi ķīmiski sintezētu pesticīdu un mākslīgā mēslojuma lietošanai, antibiotikām lauksaimniecības dzīvniekiem, pārtikas piedevām un pārstrādes palīglīdzekļiem un citiem izejmateriāliem;
 • Ģenētiski modificēto organismu lietošanas aizliegums;
 • Saimniecībā pieejamo resursu izmantošana, piemēram, kūtsmēslu izmantošana mēslojumam vai arī saimniecībā saražotās lopbarības izmantošana;
 • Izvēloties augu un dzīvnieku šķirnes, kas ir izturīgas pret slimībām un pielāgojušās vietējiem apstākļiem;
 • Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana brīvo ganību sistēmā brīvā dabā un to nodrošināšana ar bioloģisku barību;
 • Praktizējot lopkopību atbilstoši dažādām lauksaimniecības dzīvnieku sugām.

Piegādes ķēde

Bet bioloģiskā lauksaimniecība ir arī daļa no plašākas produktu piegādes ķēdes, kas ietver produktu pārstrādi, izplatīšanu, mazumtirdzniecību un, visbeidzot, arī jūs. Katram ķēdes posmam ir nozīmīga loma labuma došanā, kas attiecas uz bioloģiskas pārtikas ražošanu dažādās jomās, ieskaitot:

 • Vides aizsardzība;
 • Dzīvnieku labturība;
 • Patērētāju uzticība;
 • Sabiedrība un ekonomika.

Tātad katru reizi, kad jūs iegādājieties bioloģiski audzētu ābolu veikalā vai izvēlaties no bioloģiski audzētām vīnogām gatavotu vīnu jūsu iecienītā restorāna ēdienkartē, varat būt drošs, ka tie ir ražoti saskaņā ar stingriem noteikumiem, kuru mēŗkis ir respektēt gan vidi, gan dzīvniekus.

Noteikumi

ES šie noteikumi ir formulēti 1991. gada 24. jūnija Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem.

Pašreizējās Regulas detalizēta pārskatīšana noslēdzās 2005. gada decembrī ar diviem Eiropas Komisijas priekšlikumiem. Viens no tiem bija par vienkāršotākiem un uzlabotiem noteikumiem saistībā ar bioloģisko produktu importu, bet otrs - par bioloģiskās pārtikas ražošanu un marķēšanu. Eiropas Padome pieņēma abus šos priekšlikumus. Noteikumi importam: 2006. gada 21. decembrī pieņemtā Padomes Regula (EK) Nr. 1991/2006, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī. Vēl viena, 2007. gada 28. jūnijā pieņemtā Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, definē bioloģisko ražošanu, tās logotipu un marķēšanas sistēmu.

Logotips un marķēšana

Pašreizējā ES bioloģiskā Regula izklāsta, kā audzēt kultūraugus un lauksaimniecības dzīvniekus, kā pārtikai un lauksaimniecības dzīvnieku barībai jābūt pārstrādātai, lai tā tiktu marķēta kā bioloģiska. Atbilstība ES bioloģiskajai Regulai ir nepieciešama arī, lai uz produktiem izmantotu ES bioloģiskās lauksaimniecības logo.

Marķējumā obligāti ir jānorāda institūcijas nosaukums vai kods C741, kas pārbauda un sertificē bioloģiskos lauksaimniekus.

Šī marķēšanas kārtība ir izstrādāta tādēļ, lai jums un citiem patērētājiem ES dalībvalstīs sniegtu apliecinājumu, ka jūsu iegādātais produkts tiešām ir bioloģiski ražots. ES logotips ir izstrādāts, lai palielinātu bioloģisko produktu atpazīstamību patērētāju vidū, un tas darbojas līdzīgi kā citi nacionālie logotipi, ko jūs varat redzēt uz produktiem savā valstī.

Fakti

Statistika rāda, ka daudzi patērētāji ES, līdzīgi kā jūs, iepērkoties lielveikalos vai pasūtot maltītes, meklē produktus ar bioloģiskajiem logotipiem un marķējumu.

Pētījumi liecina, ka bioloģisko produktu tirgus palielinās par 10-15% gadā.

 

Situācija Latvijā

Šobrīd Latvijā, marķējot bioloģiskās lauksaimniecības produktus, nav obligāti jānorāda produktu izcelsmes valsts, kā arī nav arī jālieto ES bioloģiskās lauksaimniecības logo. Tiek ievērotas šādas prasības:

1. produkti, kas satur ne mazāk kā 95 % bioloģiskās lauksaimniecības produktus, tiek marķēti ar norādi par bioloģisko lauksaimniecību un atļauts izmantot ES bioloģiskās lauksaimniecības logo;

2. produktiem, kas satur no 70 – 95 % bioloģiskās lauksaimniecības produktus, tiek marķēti ar norādi par bioloģisko lauksaimniecību, marķējumā norādot procentuālo daudzumu bioloģiskās lauksaimniecības produktiem attiecībā pret visiem lauksaimniecības produktiem;

3. produktus, kuri satur mazāk kā 70 % bioloģiskās lauksaimniecības produktus, aizliegts marķēt ar norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Šobrīd marķēšanas prasības gan ražotiem, gan pārstrādātiem produktiem ir vienādas.

 

Saite uz avotu