Mājas | ĢMO | Vienojas par sadarbību iniciatīvas „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā
Šobrīd tiešsaitē ir 93 viesi 
Vienojas par sadarbību iniciatīvas „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā Drukāt E-pasts:
Uzturs - ĢMO

18.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika parakstīts sadarbības memorands par turpmāku „Brīvs no ĢMO” attīstīšanu un popularizēšanu.

Sadarbības memorandam pievienojusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un biedrība Zemes Draugi.

Iniciatīva „Brīvs no ĢMO” un tās piederības zīme tika aizsākta 2010. gadā, ņemot vērā Latvijas sabiedrības lielākās daļas noraidījumu ģenētiski modificēto (ĢM) kultūraugu audzēšanai un izmantošanai pārtikā. Tās mērķis ir atvieglot patērētāju izvēli, nodrošināt papildu atpazīstamību tiem uzņēmējiem, kuri neizmanto ĢMO, kā arī veicināt diskusijas par stingrāku ĢMO apriti regulējošu likumdošanas normu izveidi. Šādas iniciatīvas jau darbojas virknē Eiropas un pasaules valstu, un ir iekarojušas popularitāti patērētāju vidū.

Par „Brīvs no ĢMO” dalībnieku var kļūt ikviens uzņēmējs, kas gatavs saviem klientiem garantēt esošās likumdošanas ietvaros marķēto ĢMO produktu neizmantošanu (tirdzniecības vietas, ēdināšanas uzņēmumi). Tāpat arī kustība ir atvērta institūcijām, kurās netiek lietoti un iepirkumos izvēlēti ĢM marķēti produkti (organizācijas, skolas, uzņēmumi, institūcijas). Pašreiz dalībnieku skaits jau pārsniedz 40 un starp tiem ir gan ražotāji, gan sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, gan publiskās institūcijas.

 

Ministrs Raimonds Vējonis atzinīgi novērtēja šodien noslēgto sadarbības memorandu un norādīja, ka tas stiprinās kopējo sadarbību nākotnē, lai attīstītu Latviju par no ĢMO brīvu teritoriju. Viņš uzsvēra: „Latvija ir skaista, zaļa zeme ar unikālu, jūtīgu ekosistēmu un ĢM kultūraugu audzēšana var radīt neprognozējamu ietekmi. Tāpēc VARAM arī turpmāk atbalstīt Zemes draugu īstenotās aktivitātes, lai informētu Latvijas sabiedrību un popularizētu kustību „Brīvs no ĢMO””.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste „Patērētāji arvien lielāku uzmanību pievērš vides kvalitātes jautājumiem. Arī sertifikācijas sistēmām un informatīvajām kampaņām ir pieaugoša un nozīmīga loma tūrisma galamērķu izvēlē. „Brīvs no ĢMO” sniedz iespēju arī tūrisma sektorā uzsvērt gan to, ka mēs joprojām varam piedāvāt mūsu viesiem kvalitatīvu un drošu produkciju, gan arī uzsvērt Latviju kā vienu no videi draudzīgākajiem ceļojuma galamērķiem.”

Mairita Blūma „Mēs esam pievienojušies un aktīvi līdzdarbojamies kustībā Brīvs no ĢMO, jo saskatām Latvijas lauksaimniecības nākotni kvalitatīvas produkcijas ražošanā, kur ņemti vērā arī vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības jautājumi. Tā kā nav iespējama ĢMO un bioloģiskās lauksaimniecības līdzāspastāvēšana šis ir arī jautājums par izvēli kādiem produktiem un ražošanas praksei mēs sniedzam priekšroku.”

Biedrības „Zemes draugi” padomes priekšsēdētāja Sintija Graudiņa „Mēs aizsākām šo iniciatīvu, lai cilvēki varētu īstenot savas tiesības uz izvēli. Jāņem vērā, ka sabiedrības noraidījums ĢM lauksaimniecībai ir viennozīmīgs un tādēļ loģisks nākamais solis ir pievēršanās ražošanas un patēriņa aspektam.”


Informācija:

Ēriks Leitis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu nodaļas vecākais konsultants
Tel. 67026422

Santa Graikste
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore
Tel. 29484738

Mairita Blūma
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas izpilddirektore
Tel. 28676596

Jānis Ulme
Zemes Draugi padomes loceklis,
Tel. 22552423
Kustības „Brīvs no ĢMO” mājas lapa
www.brivsnogmo.lv

Avots