Mājas | Talkas | Meža dienās rūpēsies, lai koki, putni un cilvēki dzīvotu laimīgi
Šobrīd tiešsaitē ir 14 viesi 
Meža dienās rūpēsies, lai koki, putni un cilvēki dzīvotu laimīgi Drukāt E-pasts:
Vide - Talkas

Meža diena KārķosDarbs un dziesma ir tās lietas, kas cilvēkus vieno visvairāk. 30. aprīlī visi lieli un mazi strādātgribētāji ir aicināti uz Meža dienu talku -2010 Kārķu pagastā. Kārķos Meža dienu organizēšanai ir stipras un ilgstošas tradīcijas. Tās rīkotas jau pirmajā brīvvalsts laikā, taču kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas šīs būs septītās Meža dienas Kārķos un pirmo reiz kā Valkas novada Meža dienu noslēguma pasākums. Mēs aicinām stādīt, kopt un padarīt Valkas novadu par tīrāko, zaļāko un sakoptāko novadu Ziemeļvidzemē!Kārķos Meža dienu talka būs no saules līdz saulei - sāksies jau pulksten 5.00 ar dabas mošanās vērošanu zemnieku saimniecības „Jasmīni” briežu dārza skata tornī un pasākums ilgs līdz nākošajam rītam, kad sāks dziedāt gaiļi un beigs spēlēt balles muzikanti. Protams, visam pa vidu būs darbs, kurā piedalīsies visas paaudzes - sākot no pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem, mazpulcēniem, līdz vidējai paaudzei un senioriem. Plecu pie pleca strādās skolēni, jaunieši, uzņēmēji, politiķi, draudzes locekļi, mednieki un dažādu citu interešu grupu pārstāvji. Darbs notiks vienlaicīgi daudzos objektos. Talcinieki stādīs mežu, novadu robežstādījumus, iecerēts iestādīt 3 dižstādus Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai. Bez tam arī plānots kopt Lustiņdruvas taku, Spiģu alu, Ķires upes krastu, ko jau jaunieši tagad aktīvi dara, kā arī strādāt vairākos citos objektos. Tā ir īpaša saikne starp paaudzēm - vecākā paaudze Kārķu himnā dzied par upi Ķiri, taču jaunieši sakopj. Interesants objekts, kas mums visiem būs arī kā paraugstunda un laba pieredze visām novada pārvaldēm - Kārķu tautas nama parka sakopšana, kas tiks veikta profesionālas arboristu komandas "Labie koki" vadībā. Parks stādīts 1935. gadā Meža dienu laikā un tā būs brīnišķīga dāvana un piemiņa tiem cilvēkiem, kas to stādījuši. Bez tam arī iecerēts, ka arboristi profesionāli sakops 2 ozolus, kurus 1936. gadā stādījis Kārlis Ulmanis un sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš Kārķu centrā ( Alfrēds Bērziņš bija sabiedrisko lietu ministrs pirmā brīvvalsts laikā).

Tā jau ir tradīcija, ka talkas laikā novadnieka Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētāja Viļņa Kazāka vadībā notiek Zaļā koka darbnīca. Šogad Zaļā koka darbnīcā iecerēts gatavot skaistuma sprungulīšus – sprungulīšus ar latvju zīmēm, kas tiks izvietoti apkārtējā vidē. Tiem, kuri vēlas piedalīties Zaļā koka darbnīcā, līdzi ņemt kabatas nazīti, mazu zāģīti vai mazu cirvīti.
Aicinām uz talku līdzi ņemt priekšmetus ( kapļus, izkaptis, zāles pļāvējus, kurmja slazdus u.c. ), lai piedalītos izstādē „Mans palīgs dārzā un mežā” un galvassegu izstādē „Manam talciniekam un manai talciniecei…” ( galvassegas var būt veltītas dažādām talkām – meža, siena, mēslu vai jebkādām citām). Lai domas lido zelta spārniem – izstādes eksponātu izveidei iespējams pieiet gan praktiski, gan radoši! Konkursa uzvarētājiem garantējam pārsteiguma balvas. Pasākuma laikā plānota arī vietējā amatnieka Arņa Igauņa koka karošu izstāde.

Pēc darba visi būs gaidīti pie pagasta pārvaldes, lai kopīgi ieturētu maltīti, uzklausītu prezentācijas par padarīto un kopīgi padziedātu. Saviesīgo pēcpusdienu vadīs dabas pētnieks Ingmārs Līdaka. Pasākumā piedalīsies Kārķu pašdarbnieki, Senioru koris, skolēni, muzicēs ansamblis „Savējie”. Pēc kopīga mielasta paredzētas spēles un atrakcijas. Vīriem un jauniešiem būs iespēja sacensties cirvja mešana, zāģēšanā un vairākās citās atjautīgās un atraktīvās atrakcijās. Vakarā, kad sāks rietēt saule – pulksten 20.00 talciniekus izklaidēs ansamblis „Trīnes” no Valmieras ar programmu „Ak, pavasar, ak pavasar, tu visiem sirdis dullas dar’ ”, pulksten 22.00 tautas namā būs balle, kurā spēlēs grupa „Kantoris 04”.

Kas ir dižvīru un dižsievu galds, kas ir dižvīru un dižsievu birzs, ko mēs mīlam un, kas mums sāp - kā mums klājas tālajā Ziemeļvidzemē to visu uzzināsiet atbraucot pie mums uz Meža dienām! Kārķos varat ierasties jau arī iepriekšējā dienā – 29. aprīlī pulksten 15.00 kamīnzālē notiks tikšanās un saruna ar mežzini fotogrāfu Jāni Enci par putnu fotografēšanas viltībiņām un būs iespēju kopā ar Jāni Enci doties dabā un mēģināt fotografēt putnus. Iepriekšējā dienā 29. aprīlī Kārķos sabrauks arī mazpulcēni no visām novada un tuvākās apkārtnes skolām, lai piedalītos Meža dienu pasākumos.

Meža dienās Kārķos stādīs, kops un dziedās un rūpēsimies, lai koki, putni un cilvēki mūsu novadā būtu laimīgi!
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību un lauku attīstības speciāliste Sandra Pilskalne(26068289 mob.t)

 

Meža diena KārķosMeža diena KārķosMeža diena KārķosMeža diena Kārķos